Werkwijze

Wat is de aanpak?

Sri LanKids heeft gekozen voor een sponsorsysteem waarbij een groep sponsors wordt gekoppeld aan een groep kinderen. Je wordt dus geen financieel adoptie-ouder van een specifiek kind, maar raakt betrokken bij alle kinderen.

Dit geeft een aantal voordelen:
-het kind wordt niet verplicht om de sponsors te bedanken door middel van brieven
-de sponsor wordt niet overladen met bedelbrieven van overige vrienden en familie
-het kind wordt beschermd tegen sponsors met negatieve bedoelingen

Om toch voldoende binding te houden met de sponsorkinderen, komt er regelmatig een nieuwsbrief uit waarin de ontwikkelingen van de verschillende kinderen en het totale project wordt beschreven. Het lokale bestuur in Sri Lanka onderhoudt de contacten met de kinderen en hun ouders en houdt nauwlettend toezicht op hun ontwikkelingen. Het bestuur in Nederland onderhoudt nauw contact met het bestuur ter plaatse en tracht minstens tweejaarlijks op werkbezoek te gaan in Sri Lanka. Deze bezoeken worden overigens niet van sponsorgeld betaald.

Voor ongeveer een halve euro per dag help je al een kind in Sri Lanka! Als sponsor stort je maandelijks namelijk een bedrag van 15 euro op de rekening van Sri LanKids. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om op een andere manier betrokken te raken bij sponsoring, bijvoorbeeld door het overmaken van een eenmalige gift of door zelf een maandelijks bedrag te bepalen.

Alle ontvangen financiën worden ingezet om zo veel mogelijk kinderen duurzaam te helpen. Ons doel is niet om in korte tijd zo veel mogelijk kinderen te ondersteunen, maar om stap voor stap een stevige basis te vormen waardoor we op lange termijn veel kinderen duurzaam kunnen helpen. Sri LanKids is een relatief kleine organisatie met minimale overheadkosten doordat Sri LanKids geheel door vrijwilligers wordt gerund. Een maximum komt dus ten goede aan de kinderen!