Hoe het allemaal begon…

In 2000 deed Peter de Jong vrijwilligerswerk bij het zendelingenechtpaar Harry en Jenny van Burik, werkzaam voor Shelter Now International in Sri Lanka. Hij raakte erg onder de indruk van het werk van Darshanee, de zus van Jenny, en haar man Chandrasena. Zij zetten zich, naast hun werk als voorgangersechtpaar, vol naastenliefde in voor de armen in Nawalapitiya. Nawalapitiya is een dorpje in de buurt van Kandy, in het binnenland van Sri Lanka. Zo komen zij vaak ouders tegen die niet of nauwelijks geld weten op te brengen voor het onderwijs van hun kind. 

Om die reden werd samen met Peter het idee opgevat om te onderzoeken of vanuit Nederland hulp geboden kon worden. In november 2002 is daarom in Nederland een bestuur samengesteld en de stichting Sri LanKids opgericht. Deze stichting is erop gericht om kinderen in Sri Lanka te laten bouwen aan hun toekomst. Dit gebeurt doordat Nederlandse sponsors het financieel mogelijk maken om een uitgebreid schoolpakket aan te bieden aan de kinderen. In mei 2003 is in Sri Lanka een bestuur aangesteld, waarvan Chandrasena en Darshanee deel uitmaken. Dit bestuur houdt zich bezig met de selectie van de kinderen, de aanschaf van het pakket en de verspreiding ter plaatse. Zij zorgt ervoor dat het geld op de juiste wijze wordt besteed en legt verantwoording af aan het bestuur in Nederland.

In januari 2003 is de stichting van start gegaan met de sponsoring van 20 ‘kids’. Het eerste jaar is vooral worden gebruikt om een stevige basis te vormen en de samenwerking met onze partners in Sri Lanka op te bouwen. Inmiddels is in Sri Lanka een bestuur aangesteld en is het aantal sponsorkinderen uitgebreid naar meer dan 50 kinderen.